کرکره برقی اتوماتیک فروشگاهی یا نمایشگاهی با موتور ساید

کرکره های برقی اتوماتیک از تعدادی تیغه های افقی تشکیل شده اند که به صورت کشویی به هم متصل میشوند . ا