GEZE Active Stopdoor در درب دستی کشویی Levolan

بر طبق این شعار که " معمار، نوآوری های ساخته شده توسط GEZE را می بیند " ، کمپانی GEZE راه حل هایی در نوآوری درب ها برای معماران، طراحان داخلی، مهندسین، برنامه ریزان و دیگر مشتریان را ارائه خواهد داد.
دمپر GEZE Active Stopdoor

این سیستم هوشمند کنترل شده، باز و بسته شدن درب را آرامتر کرده است.آنها به آرامی متوقف شده، بدون سروصدا بسته و با سهولت باز نگه داشته میشود.بنابراین GEZE Active Stopdoor در درب دستی کشویی باعث میشود که ورود به اتاق راحت تر از همیشه باشد.از دیوار و اشیا اطراف درب و لنگه درب دستی کشویی levolan محافظت میشود و همچنین میتواند بر روی پنل شیشه ای نصب شود. پرشیا در

طراحی نوآورانه که 2 جایزه بین المللی بدست آورد. GEZE Active Stop برنده طراحی جایزه آلمان 2016 است که توسط شورای طراحی آلمانی، مرکز پیشرو آلمان با نام تجاری و طراحی تخصصی اعطا شده است.مرکز طراحی بادن وورتمبرگ جایزه نقره ای در سال 2015 را در رده رقابتها به خود اختصاص داده است.

پرشیا در

حداقل فضای مورد نیاز سیستم جدید درب کشویی levolan 120 طراحی داخلی درب های کشویی دستی با ظاهری زیبا، برای درب هایی بالای وزن 120 کیلوگرم ممکن است.سیستم کشویی levolan 120 که ظاهر آن همانند levolan 60 میباشد که دارای دو جایزه X PLUS است که دو برابر ظرفیت بال های درب را دارد که این ایده راه حلی برای درب های سنگین میباشد.

جمع و جور بودن و کوچک بودن سیستم Levolan 120 مناسب هر وضعیت و با طراحی براق که ارتفاع لبه آنها تنها

50 سانتی متر میباشد. دمپر Soft Stop levolan به امنیت و راحتی مجهز شده است که به مسیر یکپارچگی میدهد.بال های درب به راحتی به مسیر نهایی هدایت میشود که عملاٌ هیچ خطری از ضربه زدن درب ها و یا قرار گرفتن انگشتان لای درب ها وجود ندارد.


pic131315210001
95/02/16
عضویت در خبرنامه پرشیا در