رستوران بومی

مشخصات پروژه

نام پروژه

رستوران بومی -

تاریخ اجرا

1396/1/28 -

محل اجرا

مجتمع بوتیک مال ملل. خیابان فرشته -

برند درب

Geze -

تعداد لنگه درب

دو لنگه -

جنس فریم درب

آلومینیوم -

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط

مقالات مرتبط

آرام بند وسیله ای مکانیکی جهت آرام بسته شدن درب می باشد، به نحوی که به هنگام بسته شدن به قدر کافی نیرو وارد کند.این عمل با تحت فشار قرار گرفتن یک فنر و تعدیل آن به وسیله روغن هیدرولیک انجام می پذیرد.

ثبت نظر