دوایر دولتی و نهادها

اداره داد گستری

سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

فرودگاه بین المللی اهواز

فرودگاه بندر عباس

اداره امور مالیاتی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

اداره فرمانداری شهرستان صومعه سرا

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2

مجتمع اداری ایز ایران

فرودگاه خرم آباد

ترمینال فرودگاه همدان

اداره کل استاندارد استان گیلان

پروژه فرودگاه امام خمینی(VIP)

فرودگاه امام خمینی(VIP2)

شرکت نفت

شرکت آب و فاضلاب

شرکت ارتباطات زیر ساخت