درب های اتوماتیک شیشه ای Ferrari World Abu Dhbi

امروزه در ساختمان های عمومی رفت و آمد بسیار آسان شده است.
امروزه در ساختمان های عمومی رفت و آمد بسیار آسان شده است. در شرکت Ferrari World Abu Dhbi با نصب درب های اتوماتیک شیشه ای لولایی GEZE Slimdrive EMD-F عبور و مرور برای بازدیدکنندگان و کودکان بسیار راحت شده است.درب اتوماتیک شیشه ای GEZE Slimdrive EMD-F برای فضای باریک و محدود بسیار مناسب میباشد.درب اتوماتیک شیشه ای به طور خودکار حرکت نموده و باز و بسته میشود. درب اتوماتیک شیشه ای GEZE Slimdrive EMD-F حداکثر امنیت را فراهم میکند و همچنین این درب اتوماتیک شیشه ای ضد حریق و دود میباشد. در شرکت Ferrari World Abu Dhbi ، تعداد 42 دستگاه درب اتوماتیک شیشه ای لولایی GEZE Slimdirve EMD-F تحویل و نصب گردیده است.

پرشیا در


pic667395210001
1395/09/23
System.Exception: Error In Process 'Text Element' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---