درب اتوماتیک شیشه ای Geze بانک ایران زمین

نصب درب اتوماتیک شیشه ای Geze در بانک ایران زمین شعبه مقدس اردبیلی

افتتاح سیصد و سی و یکمین شعبه بانک ایران زمین

نصب درب های اتوماتیک شیشه ای با برند Geze در شعبه مقدس اردبیلی توسط تیم مجرب پرشیا در انجام پذیرفت


نصب درب اتوماتیک شیشه ای Geze در بانک ایران زمین شعبه

pic164849210001
نصب درب اتوماتیک شیشه ای Geze در بانک ایران زمین شعبه
96.4.18
System.Exception: Error In Process 'Text Element' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---