درب های اتوماتیک شیشه ای بیمارستان تخصصی کودکان نلسون ماندلا در ژوهانسبرگ

نلسون ماندلا، رئیس جمهور اول آفریقای جنوبی یک فرد باور نکردنی برای رشد کودکان بود.
نلسون ماندلا، رئیس جمهور اول آفریقای جنوبی یک فرد باور نکردنی برای رشد کودکان بود. او در حال حاضر بنام خود یک بیمارستان برای کودکان در ژوهانسبرگ به ثبت رسانده است.این بیمارستان دارای امکانات بسیار توسعه یافته و تخصصی با حدود 140 پزشک و 450 تخت برای کودکان میباشد.

پرشیا در

در ساخت این بیمارستان متخصصان GEZE بسیار همکاری کردند که هدف آن ها تمرکز بر نیاز کودکان در هنگام طراحی ساختمان بود. تعداد زیادی از درب های اتوماتیک شیشه ای GEZE از جمله Perlan140 به همراه SoftStop در اتاق ریکاوری و 23 دستگاه درب اتوماتیک شیشه ای کشویی ECdrive در اتاق عمل تحویل و نصب گردیده است.

پرشیا در


pic836495210001
1395/09/24
System.Exception: Error In Process 'Text Element' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'captcha.code' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---