پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی-آزمایشگاه مرکزی واحد تهران شمال
دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران شمال
مجتمع آموزشی بین المللی حکیم
مدرسه سفارت آلمان

دانشگاه تهران-دانشکده الهیات و معارف

دانشگاه شهید بهشتی-کتابخانه ‎

دانشگاه پیام نور-میگون

دانشگاه مالک اشتر-ساختمان امیرکبیر

کانون زبان ایران-شعبه خیابان فجر

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مجتمع آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (ساها)

دانشگاه علوم پزشکی- اصفهان

دانشگاه ارومیه– امور مالی

دانشگاه علمی کاربردی – سیتی سنتر اصفهان

دانشکده علوم پزشکی – شهر صنعتی کاوه

دانشگاه آیت ا ... بروجردی-بروجرد

دانشگاه پیام نور-بروجرد ‎

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد - بروجرد

درمانگاه فوق تخصصی دانشگاه آزاد- واحد بروجرد

دانشگاه مديريت بازرگانى – تبريز

دانشگاه پيام نور – نودان شيراز ‏‎ ‎

دانشگاه آزاد مهديشهر – سمنان

دانشگاه آزاد کوشک – کوشک

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشگاه دولتی بيرجند

دانشگاه علوم پزشکی - زاهدان

حوزه علمیه – قم

پارک علم و فناوری – دانشگاه ارومیه

دانشکده داروسازی – رشت

دانشکده معماری – گیلان

عضویت در خبرنامه پرشیا در