بیمارستان ها و مراکز درمانی

بیمارستان کسری

مجتمع درمانی کوروش-بخش سیتی اسکن

بیمارستان رضوانشهر

بیمارستان دکتر حشمت اتاق CCU

داروخانه امیدنو

بیمارستان امیرالمومنین

کرکره برقی اتوماتیک داروخانه امیدنو

بیمارستان رازی

درمانگاه مهر

آزمایشگاه دکتر پروین

ساختمان پزشکان مدیکو

داروخانه پالادیوم

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

داروخانه دکتر حامدی

بیمارستان کوثر

بیمارستان شهدای نیروگاه